Tầm nhìn của tác giả Tuấn Anh đã được thể hiện thông qua quá trình nghiên cứu thị trường kéo dài nhiều năm trước khi Thongtineuro ra đời.
Thông tin liên hệ:
Tên: Nguyễn Anh Tuấn
Sinh Ngày: 19/08/1991
Website: https://thongtineuro.com/author/nguyenanhtuan/
Địa chỉ: Hà Nội
Hashtag: #nguyenanhtuan, #Founderthongtineuro, #CEOthongtineuro #thongtineuro # euro2024 #ceoanhtuan
ቋንቋውን ይቀይሩ
Amharic - ቋንቋውን ይቀይሩ
የቅርብ ጊዜ ዝማኔዎች
ተጨማሪ ታሪኮች

How to Use Phonetic Keyboard - See example below

Use combinations of english letter constants and vowels to form the amharic pronounciation. Note the use of upper case E and W to write "ሜ" and "ሟ", respectively. Press Esc to toggle writing between English and Amharic Keyboard. See the example table below to form the "መ" variations.

 euiaE oW
m

How to Use Amharic BHN Keyboard - See example below

When you click one of the root characters, all the variations will show up on the keyboard. You can then type the variation you want.