Tầm nhìn của tác giả Tuấn Anh đã được thể hiện thông qua quá trình nghiên cứu thị trường kéo dài nhiều năm trước khi Thongtineuro ra đời.
Thông tin liên hệ:
Tên: Nguyễn Anh Tuấn
Sinh Ngày: 19/08/1991
Website: https://thongtineuro.com/author/nguyenanhtuan/
Địa chỉ: Hà Nội
Hashtag: #nguyenanhtuan, #Founderthongtineuro, #CEOthongtineuro #thongtineuro # euro2024 #ceoanhtuan
Change Language
Russian - Change Language
Недавние обновления
Больше