Tiêu chuẩn của website là gì? Mỗi website bắt buộc phải có gì mới đúng tiêu chuẩn? Trong thời đại công nghệ hiện đại, tất cả các doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lâu dài phải thiết kế và sở hữu một trang web. Tuy nhiên, nhiều người không biết website là gì và dạng nào phù hợp nhất cho mô hình kinh doanh của họ. Terus sẽ nói về những gì mỗi website tiêu chuẩn có. I. Website là gì? Có rất ít người tự hỏi tên trang web của họ. Do đó, Một trang web có văn bản, hình ảnh, video và các tài nguyên khác được lưu trữ trên một tên miền chính hoặc subdomain của nó. Bởi vì trang web được lưu trữ trên máy chủ, người dùng có thể truy cập vào nó thông qua internet. Mỗi trang web được tạo thành từ một tập tin HTML hoặc XHTML, có thể được lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. PHP, C++, JAVA, JavaScript và Python là một số ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong lập trình web. So sánh trang web với cửa hàng hoặc văn phòng trực tuyến của công ty sẽ dễ hiểu hơn. Khách hàng sẽ truy cập trang web bằng cách sử dụng tên miền đã được cung cấp. Từng trang web nhỏ hơn của trang web cho phép khách hàng xem thông tin cơ bản về công ty, chẳng hạn như hàng hóa và dịch vụ mà công ty cung cấp. Tìm hiểu thêm Tiêu chuẩn của website là gì? tại đây: https://terusvn.blogspot.com/2024/03/tieu-chuan-cua-website-la-gi-moi.html
Tiêu chuẩn của website là gì? Mỗi website bắt buộc phải có gì mới đúng tiêu chuẩn? Trong thời đại công nghệ hiện đại, tất cả các doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lâu dài phải thiết kế và sở hữu một trang web. Tuy nhiên, nhiều người không biết website là gì và dạng nào phù hợp nhất cho mô hình kinh doanh của họ. Terus sẽ nói về những gì mỗi website tiêu chuẩn có. I. Website là gì? Có rất ít người tự hỏi tên trang web của họ. Do đó, Một trang web có văn bản, hình ảnh, video và các tài nguyên khác được lưu trữ trên một tên miền chính hoặc subdomain của nó. Bởi vì trang web được lưu trữ trên máy chủ, người dùng có thể truy cập vào nó thông qua internet. Mỗi trang web được tạo thành từ một tập tin HTML hoặc XHTML, có thể được lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. PHP, C++, JAVA, JavaScript và Python là một số ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong lập trình web. So sánh trang web với cửa hàng hoặc văn phòng trực tuyến của công ty sẽ dễ hiểu hơn. Khách hàng sẽ truy cập trang web bằng cách sử dụng tên miền đã được cung cấp. Từng trang web nhỏ hơn của trang web cho phép khách hàng xem thông tin cơ bản về công ty, chẳng hạn như hàng hóa và dịch vụ mà công ty cung cấp. Tìm hiểu thêm Tiêu chuẩn của website là gì? tại đây: https://terusvn.blogspot.com/2024/03/tieu-chuan-cua-website-la-gi-moi.html
TERUSVN.BLOGSPOT.COM
Tiêu chuẩn của website là gì? Mỗi website bắt buộc phải có gì mới đúng tiêu chuẩn?
Trong thời đại công nghệ hiện đại, tất cả các doanh nghiệp có mục tiêu phát triển lâu dài phải thiết kế và sở hữu một trang web. Tuy nhiên, ...
0 Comments 0 Shares
Sponsored