Ắc quy là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống UPS chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho các thiết bị khi nguồn điện chính bị gián đoạn. Ắc quy trong hệ thống UPS thường là loại ắc quy chì-axit hoặc lithium-ion. https://bigmart.com.vn/tin-tuc/434/bat-mi-cach-tinh-dung-luong-ac-quy-ups-va-cac-yeu-to-anh-huong.html
Ắc quy là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống UPS chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho các thiết bị khi nguồn điện chính bị gián đoạn. Ắc quy trong hệ thống UPS thường là loại ắc quy chì-axit hoặc lithium-ion. https://bigmart.com.vn/tin-tuc/434/bat-mi-cach-tinh-dung-luong-ac-quy-ups-va-cac-yeu-to-anh-huong.html
0 Comments 0 Shares
Sponsored