2 tính năng FortiGuard Antivirus hay IPS thực hiện việc phát hiện, ngăn chặn các dạng tấn công mạng dựa trên cơ sở dữ liệu Signature, dấu hiệu nhận biết của các hình thức tấn công. Các trung tâm tình báo của FortiGuard có mặt trên toàn cầu để phân phối các bản cập nhật về đặc điểm nhận diện của các hình thức tấn công đang diễn ra trên thế giới theo thời gian thực, cung cấp 1,8 triệu định nghĩa AntiVirus mới mỗi tuần. Tuy nhiên, để nhận được những bản cập nhật mới nhất, người dùng sẽ cần phải đăng ký license giới hạn của Fortinet. Nếu bạn chỉ sử dụng phiên bản thông thường, cơ sở dữ liệu về các hình thức tấn công, mã độc sẽ không được cập nhật. Vi vậy, Việt Tuấn rất khuyến khích người dùng đăng ký các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. So sánh tính năng khác nhau giữa thiết bị tường lửa FortiGate có license và không có license https://viettuans.vn/so-sanh-firewall-fortigat-co-license-va-khong-co-license
2 tính năng FortiGuard Antivirus hay IPS thực hiện việc phát hiện, ngăn chặn các dạng tấn công mạng dựa trên cơ sở dữ liệu Signature, dấu hiệu nhận biết của các hình thức tấn công. Các trung tâm tình báo của FortiGuard có mặt trên toàn cầu để phân phối các bản cập nhật về đặc điểm nhận diện của các hình thức tấn công đang diễn ra trên thế giới theo thời gian thực, cung cấp 1,8 triệu định nghĩa AntiVirus mới mỗi tuần. Tuy nhiên, để nhận được những bản cập nhật mới nhất, người dùng sẽ cần phải đăng ký license giới hạn của Fortinet. Nếu bạn chỉ sử dụng phiên bản thông thường, cơ sở dữ liệu về các hình thức tấn công, mã độc sẽ không được cập nhật. Vi vậy, Việt Tuấn rất khuyến khích người dùng đăng ký các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính. So sánh tính năng khác nhau giữa thiết bị tường lửa FortiGate có license và không có license https://viettuans.vn/so-sanh-firewall-fortigat-co-license-va-khong-co-license
VIETTUANS.VN
So sánh sự khác nhau giữa firewall FortiGate có license và không có
Khi lựa chọn các dòng sản phẩm Firewall của thương hiệu bảo mật Fortinet, bạn sẽ có 2 tùy chọn...
0 Comments 0 Shares
Sponsored