Pictory là gì? Pictory là sử dụng AI để chuyển đổi nội dung dài của bạn thành các video hấp dẫn, dễ hiểu mà bạn có thể chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bằng cách sử dụng công nghệ AI của Pillions, bạn có thể quét các video dài của mình và trích xuất các điểm nổi bật chính chỉ trong vài phút. Điều chỉnh thủ công các phát hiện của AI để chọn clip ngắn hơn bạn muốn đưa vào video mới của mình và tùy chỉnh chúng bằng biểu trưng, màu sắc và phông chữ. Pintic cũng cho phép bạn tải xuống hàng loạt các video ngắn trong tệp CSV hoặc đẩy chúng vào bảng điều khiển Hootsuite để lấp đầy lịch nội dung xã hội của bạn. Mua ngay tại: https://www.wsovn.net/pictory-premium-plan
Pictory là gì? Pictory là sử dụng AI để chuyển đổi nội dung dài của bạn thành các video hấp dẫn, dễ hiểu mà bạn có thể chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bằng cách sử dụng công nghệ AI của Pillions, bạn có thể quét các video dài của mình và trích xuất các điểm nổi bật chính chỉ trong vài phút. Điều chỉnh thủ công các phát hiện của AI để chọn clip ngắn hơn bạn muốn đưa vào video mới của mình và tùy chỉnh chúng bằng biểu trưng, màu sắc và phông chữ. Pintic cũng cho phép bạn tải xuống hàng loạt các video ngắn trong tệp CSV hoặc đẩy chúng vào bảng điều khiển Hootsuite để lấp đầy lịch nội dung xã hội của bạn. Mua ngay tại: https://www.wsovn.net/pictory-premium-plan
0 Comments 0 Shares
Sponsored