https://vintechvietnam.com/alta-labs-s16-poe-thiet-bi-chuyen-mach-mang-16-cong/
https://vintechvietnam.com/alta-labs-s16-poe-thiet-bi-chuyen-mach-mang-16-cong/
VINTECHVIETNAM.COM
Alta Labs S16-PoE - thiết bị chuyển mạch mạng 16 cổng - Vintech Việt Nam
16 cổng Ethernet Gigabit Nguồn 120W qua Ethernet 8 cổng PoE+, Kết nối hiệu suất cao SFP Tích hợp chức năng Bluetooth Giám sát và quản lý qua ứng dụng di động hoặc trình duyệt
0 Comments 0 Shares
Sponsored