UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY: DẤU HIỆU, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH CHẨN ĐOÁN Ung thư biểu mô tế bào đáy là một loại ung thư bắt nguồn từ tế bào đáy, đây là loại tế bào trong da có chức năng tạo ra tế bào mới để thay thế cho những tế bào cũ. Đây cũng là loại ung thư da phổ biến nhất, thường xuất hiện dưới dạng các nốt trên bề mặt da, có khả năng gây chảy máu. Ung thư này có thể phát sinh ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể, nhưng thường xuyên xuất hiện ở những vùng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, như khu vực mặt và đầu. ==> https://tamanhhospital.vn/ung-thu-bieu-mo-te-bao-day/ #ungthubieumotebaoday #ungbuoutamanh #benhvientamanh
UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY: DẤU HIỆU, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH CHẨN ĐOÁN Ung thư biểu mô tế bào đáy là một loại ung thư bắt nguồn từ tế bào đáy, đây là loại tế bào trong da có chức năng tạo ra tế bào mới để thay thế cho những tế bào cũ. Đây cũng là loại ung thư da phổ biến nhất, thường xuất hiện dưới dạng các nốt trên bề mặt da, có khả năng gây chảy máu. Ung thư này có thể phát sinh ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể, nhưng thường xuyên xuất hiện ở những vùng tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, như khu vực mặt và đầu. ==> https://tamanhhospital.vn/ung-thu-bieu-mo-te-bao-day/ #ungthubieumotebaoday #ungbuoutamanh #benhvientamanh
TAMANHHOSPITAL.VN
Ung thư biểu mô tế bào đáy: Dấu hiệu, nguyên nhân và cách chẩn đoán
Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư khởi phát từ tế bào đáy - loại tế bào trong da có chức năng tạo ra tế bào mới thay thế cho tế bào cũ...
0 Comments 0 Shares
Sponsored