Các vị trí máy chủ đám mây gần các cổng giao thương quốc tế giúp tối ưu hóa quá trình truyền tải dữ liệu quốc tế và giảm độ trễ. Xem thêm: https://bizflycloud.vn/tin-tuc/vi-tri-may-chu-dam-may-cloud-server-nam-o-dau-20180618091614907.htm
Các vị trí máy chủ đám mây gần các cổng giao thương quốc tế giúp tối ưu hóa quá trình truyền tải dữ liệu quốc tế và giảm độ trễ. Xem thêm: https://bizflycloud.vn/tin-tuc/vi-tri-may-chu-dam-may-cloud-server-nam-o-dau-20180618091614907.htm
BIZFLYCLOUD.VN
Vị trí máy chủ đám mây - Cloud server nằm ở đâu
Nếu cloud server – máy chủ đám mây của bạn không nằm trong công ty hay văn phòng bạn thì thực tế nó nằm ở đâu? Và cả những dữ liệu bên trong nó nữa?
0 Comments 0 Shares
Sponsored